Záměrem vydavatelů je v odborné i laické veřejnosti popularizovat výzkum trhu a audit kvality služeb, metodou

mystery shopping – tajný nákup.

Podnikatelské a rozhodovací sféře poskytujeme na jednom místě vyčerpávající informace na toto téma a tím budíme zájem o službu, pomáháme vytvářet poptávku s cílem usnadnit výběr a kontaktování příslušné agentury.
Také interním auditorům jakosti, personalistům a školitelům dáváme dostatečné argumenty pro nákup odborné služby. Průzkumem máme ověřeno, že stále pouze malá část cílových osob je s technikou, účinností a přínosy této metody seznámena. Dalším podnětem k uvedení stránek v život je velmi nepřehledné až chaotické uspořádání vyhledání uvedeného tématu pomocí kteréhokoli vyhledávače. Mystery Shopping Report je periodikum informací typu B2B. Těší nás být zdrojem cenných informací pro široké spektrum čtenářů, včetně zájemců o zaměstnání tajného zákazníka.
Průvodce stránkami
Základní informace o metodě, přínosy a dopady, včetně odborné terminologie, najdete pod tlačítkem ÚVOD DO MYSTERY SHOPPIGU. Jde o statický text, který upravujeme pouze v případě, že je vývojem překonán. Pod tlačítkem Monitoring trhu je stále se vyvíjející seznam agentur, které při své činnosti používají techniku mystery shopping. Tato rubrika nabízí jejich prezentaci a tím snadný výběr „té pravé“ pro potenciálního zákazníka.
Všechny další rubriky MONITORING WEBU, MONITORING TISKU, ŘEKLI O MYSTERY SHOPPINGU, LITERATURA a FAQ (často kladené otázky) se dynamicky vyvíjí tak, jak se vyvíjí obor sám a doplňují tak, jak informace zachytíme. Vložení každého příspěvku je datováno, s označením autora a zdroje. Na odlehčení nabízíme ke shlédnutí stránky našich spolupracovníků a stránky námi doporučené, označené jako PARTNEŘI.
Vydavatelé se těší na Váš názor na Mystery Shopping Report a Vaše příspěvky.
MYSTERY SHOPPING REPORT
ISSN 1214-4819
Copyrigt © Marcela Vlčková - MOBILITY 2003-2005