V angličtině je nejrozšířenějším označením pro tento druh průzkumu "Mystery Shopping", avšak kromě něj se objevují i další názvy, např. "Mystery Customer Research", "Secret Shopping", "Anonymous Customers", "Trained Consumers", "Frontline Evaluations", "Independent Evaluation", "Performance Evaluations", "Service Evaluation", "Service Monitoring", "Service Investigations", "Service Checks", "Situation Research", "Quality Auditing".
V češtině se ustálil výraz "tajný nákup", někdy též "fiktivní nakupování" či "virtuální nakupování". Poněkud mimo jsou termíny "tajemné nakupování" nebo "záhadné nakupování". A jak se vám líbí výraz zachycený na Slovensku "profesionálny hosť"?
Následující termíny a definice jsou převzaty z věstníku MSPA Jaro 2000. Termíny uvádíme v původní americké angličtině. Protože popularizace tématu stojí v preambuli MSR, uvádíme překlad do češtiny při vědomí, že definici je nejlépe v původním jazyce. Pokud se laskavý čtenář ujme redigování těchto řádek, děkujeme předem.
zpět