Stránky Mystery Shopping Report jsou nositelem informací pro tyto skupiny čtenářů:
 • majitele, ředitele a další vrcholové pracovníky

 • - maloobchodních a velkoobchodních firem
  - podniků celého spektra služeb, dopravy, lázeňství a zdravotnictví
  - zařízení volného času
  - výrobců a dovozců spotřebního zboží
 • vedoucí pracovníky institucí státní správy a samosprávy
 • pracovníky oddělení lidských zdrojů
 • pracovníky managementu jakosti
 • interní auditory jakosti
 • interní školitele
 • studenty a učitele ekonomických oborů
 • poradce a agentury, které pracují metodou mystery shopping
 • vzdělávací agentury
 • publicisty
 • zájemce o marketing a výzkum trhu
 • stávající i budoucí tajné zákazníky