Jsme skupina publicistů a marketérů, kteří zorganizovali a dále řídí server Mystery Shopping Report, s cílem popularizovat v odborné i laické veřejnosti metodu mystery shopping – tajný nákup, v oprávněné naději, že tak přispějí k vyšší úrovni jakosti služeb a tím k vyšší úrovni života obecně.
Skupina našla podporu a tvůrčí zázemí ve firmě
Marcela Vlčková – MOBILITY.